Vår verksamhet har utvecklats under mer än 55 år och är idag fokuserad på att utveckla våra kunders metoder, processer och medarbetare.

 

Tjänster

Det här kan vi

Analyser av producerbarhet – DFA, virtuell kontroll före prototyptillverkning

Produktionsflöden, balansering, varianthantering

Metodanalyser, standardtider

Aktivitetsanalyser av slöseri i alla processer (även tjänstemän)

Leanspel, utbildning ständigförbättring, målstyrning – mätsystem

Utveckling av belöningsformer

Arbetsplatsuppbyggnad, materialfasader

Produktionsekonomiska beräkningar – lönsamhetsanalyser

Värdeflödes analyser, layouter

Ställtidsanalyser enligt smed metodiken även mycket komplicerade miljöer

FMEA analyser, Ergonomianalyser

Resurser att låna – chef, projektledare, teknik