Process

Analys

Var är ni idag och var vill ni vara? Vi identifierar dagslägets problematik och fångar upp var det glappar.

 

Omvandling

Avix är programvaran och vårt nyckelverktyg för att nå den målsättning vi skapat tillsammans.

 

Plan

Alla behöver en plan och tydliga mål för att uppnå excellens. Vi planerar tillsammans. Hur? Vem? Vad? När? Det vet vi!

 

Utvärdering

Hur har det gått? Vilka effekter har man fått? Vi utvärderar och knyter ihop arbetet för att i lagom takt lämna över till er.