1/

analys

Var är ni idag och var vill ni vara? Vi identifierar dagslägets problematik och fångar upp var det glappar.

2/

plan

Alla behöver en plan och tydliga mål för att uppnå excellens. Vi planerar tillsammans. Hur? Vem? Vad? När? Det vet vi!

3/

OMVANDLING

Avix är programvaran och vårt nyckelverktyg för att nå den målsättning vi skapat tillsammans.

4/

Utvärdering

Hur har det gått? Vilka effekter har man fått? Vi utvärderar och knyter ihop arbetet för att i lagom takt lämna över till er.